INFORMÁCIE

Užitočné informácie

Prečo a kedy potrebujete dialýzu?

Dialýza je metóda čistenia krvi, tj. odstraňovania nežiadúcich látok z krvi pacienta. Takéto látky sa môžu dostať do krvi buď zvonku, alebo vznikajú priamo v našom tele. Zvonku sa nežiadúce látky môžu dostať do nášho organizmu pri rôznych otravách. Znútra sa neustále dostávajú do krvi pri normálnej látkovej premene a za normálnych okolností sa ihneď vylučujú do moča.

Pri náhlom (akútnom) zlyhaní obličiek sa začnú v krvi náhle hromadiť jedovaté látky vznikajúce pri normálnej činnosti nášho tela, pretože sa pre vážne porušenie činnosti obličiek nemôžu vylúčiť močom. Obličky môžu náhle zlyhať napr. po ťažkej operácii, po ťažkom úraze alebo pri závažnom zápale obličiek.

Pri zdĺhavom (chronickom) zlyhaní obličiek sa jedovaté splodiny vlastnej látkovej výmeny hromadia v tele postupne, až dosiahnu takú koncentráciu, že môže nastať chronická otrava organizmu. K takémuto stavu vedú rôzne choroby obličiek, ale aj iné ochorenia , ako napr. vysoký tlak krvi alebo cukrovka.

Obličky zdravého človeka teda odstraňujú z organizmu jedovaté látky vznikajúce pri látkovej výmene a zároveň udržujú zloženie telesných tekutín v medziach normy. Keď z hocijakej príčiny stratia (dočasne alebo trvale) túto schopnosť, človek potrebuje (dočasne alebo trvale) dialýzu, t.j. liečbu nahrádzajúcu činnosť vlastných obličiek. Túto liečbu potrebuje aj vtedy, keď sa otrávi dialyzovateľným jedom.

OBLIČKY A ICH FUNKCIA

Obličky sú životne dôležitým párovým orgánom, majú tvar fazule a nachádzajú sa po oboch stranách chrbtice zhruba uprostred chrbta. Normálna oblička je veľká asi ako zovretá päsť. Každá oblička je tvorená takmer miliónom mikroskopických filtrov, ktoré sa nazývajú glomeruly čiže obličkové klbká. Každú obličkou pretečie za jednu minútu 1,2 litra krvi – to je asi 1 700 litrov denne. Celý telesný objem krvi (4 až 5 litrov) preteká obličkami každé dve minúty.
Obličky vykonávajú v tele človeka rad veľmi dôležitých funkcií, a to po celých 24 hodín denne:

 • Odvádzajú prostredníctvom moču z tela odpadové látky.
 • Regulujú koncentráciu elektrolytov, ako sú draslík a sodík (tzv. Soli), obsah vody v tele a zásadným spôsobom sa podieľajú na regulácii krvného tlaku.
 • Produkujú hormóny, ktoré pomáhajú regulovať krvný tlak, vytvárať červené krvinky a udržiavať silné kosti.

ZLYHANIE OBLIČIEK

V súčasnej dobe patrí medzi najčastejšie príčiny chronického zlyhania obličiek poškodenie obličiek vysokým krvným tlakom a cukrovkou. Ďalšími príčinami chronického ochorenia obličiek môžu byť dedičné alebo vrodené poruchy obličkového systému, opakované infekcie v močových cestách a niektoré imunologicky podmienená ochorenia. Ak začnú obličky zlyhávať, dôjde k obmedzeniu ich dôležitých funkcií. Prebytočná voda a odpadové látky sa začnú hromadiť v krvi. Toto hromadenie sa označuje ako urémia. V dôsledku urémia sa môžete začať cítiť zle.
Medzi päť najbežnejších príčin zlyhania obličiek radíme:

 • diabetes mellitus (cukrovka)
 • hypertenziu (vysoký krvný tlak)
 • glomerulonefritídu (zápalové ochorenie postihujúce obličkové glomeruly)
 • ochorenia ciev (ateroskleróza)
 • polycystické ochorenie obličiek (vrodené, dedičné ochorenie, cysty v obličkách)

Podľa toho, ako dlho trvá, než k zlyhaniu obličiek dôjde, delíme zlyhanie obličiek na:

 • chronickej (vleklé, postupné)
 • akútne (náhle vzniknutej)

PREVENCIA OCHORENIA OBLIČIEK

Prevenciu ochorenia obličiek nemožno podceňovať, pretože ide o životne dôležitý orgán. Obličky sú navyše veľmi zraniteľné a vďaka mnohým funkciám, ktoré v našom organizme zastávajú, sú nenahraditeľné. Každý z nás by sa mal zaujímať o to, či má svoje obličky v poriadku. Základné preventívne opatrenia môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov, ktorými zároveň popíšeme všetko, čo obličkám škodí.
Ak chcete mať svoje obličky v dobrej kondícii, určite sa vyvarujte:

 • fajčenia
 • nadmerného pitia alkoholu
 • nedostatočnému príjmu tekutín, predovšetkým v teplom počasí (správne máme vypiť cca 0,5 l na každých 15 kg telesnej váhy)
 • prechladnutiu
 • obezite

Predovšetkým ak trpíte niektorou z civilizačných chorôb, akými sú vysoký krvný tlak, cukrovka, ateroskleróza či obezita, ktoré podobne ako v prípade ochorenia obličiek nie sú v počiatočných štádiách až na výnimky sprevádzané zdravotnými ťažkosťami, ktoré by na ochorenie upozornili, alebo v horšom prípade ich kombinácií, mali by ste vedieť, že neliečení a neriešenie týchto stavov je pomerne istú budúcu vstupenkou na dialyzačné stredisko.

DIALÝZA

Dialýza: proces odstraňovania odpadových produktov a prebytočnej tekutiny z tela. Dialýza je potrebná v prípade, že obličky nie sú schopné primerane filtrovať krv. Dialýza umožňuje pacientom so zlyhaním obličiek  žiť produktívny život. Existujú dva typy dialýzy: hemodialýza a peritoneálna dialýza. Každý typ dialýzy má svoje výhody a nevýhody. Pacienti môžu zvyčajne vybrať typ dlhodobej dialýzy, ktorý najlepšie zodpovedá ich potrebám.

Hlavným cieľom dialýzy je pomôcť zlepšeniu funkcie obličiek. Keď sú obličky poškodené, už nie sú schopné efektívne odstrániť odpady a prebytočnú tekutinu z krvného obehu. Odpady, ako je dusík a kreatinín sa usadzajúv krvnom riečisku. Pred dialýzou sa pacienti často cítila slabí a chorí. Dialýza prináša úľavu z týchto príznakov. To je hlavná výhoda dialýzy. Dialýza sa vykonáva pomocou špeciálnej tekutiny. Táto zmes čistej vody a chemikálií, je starostlivo kontrolovaná a odstráni odpady z krvi bez vybratia látok, ktoré telo potrebuje.