O NÁS

BIORENAL, s.r.o.

IMG_0023

Neštátne zdravotné zariadenie BIORENAL s.r.o. sa zaoberá poskytovaním zdravotníckej starostlivosti v odbore mimotelová eliminačná liečba. Spoločnosť prevádzkuje dialyzačné stredisko v Čadci a nefrologické ambulancie v Čadci a Kysuckom Novom Meste.

Od 1.1.2003 poskytujeme vysoko špecializovanú a komplexnú starostlivosť o pacientov so zlyhaním obličiek. Podarilo sa nám vytvoriť skutočne partnerský vzťah s lekármi, ktorí spolu s kvalifikovaným a skúseným personálom sú garantom kvalitnej zdravotnej starostlivosti v zhode s štandardami liečby.

Vysoká odborná i ľudská kvalita našich spolupracovníkov,  najmodernejšie zdravotnícke technológie, rekonštruované a modernizované priestory a dodržovanie systému riadenia kvality sú hlavnými princípmi, ktorými sa naša spoločnosť riadi.

Naše úsilie a investované prostriedky boli správne vynaložené a výrazne prispievajú ku skvalitneniu dialyzačnej starostlivosti o pacientov regiónu Kysúc.


Obchodné údaje:

BIORENAL, spoločnosť s ručením obmedzeným, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27. 6. 2002 podľa ustanovenia § 24, §57, § 105 a násl. Obch. zák. č. 513/91 Zb.

Obchodné meno:            BIORENAL s. r.o.

Sídlo:                                     Zlatovská 2211

911 01  Trenčín

IČO:                                       36 324 370

DIČ:                                        2021677900

Deň vzniku:                        27. 06. 2002

Právna forma:                   Spoločnosť s ručením obmedzeným

Konatelia:                            Ing. Peter Žilinčan, MUDr. Gabriela Kubištelová

Tieto skutočnosti a ostatné právne skutočnosti týkajúce sa spoločnosti sú uvedené vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 13311/R.